Onze zorgboerderij is zelfstandig. Wij ontvangen geen subsidies. Onze financiering komt uit het Persoons Gebonden Budget van onze cliënten, uit samenwerkingsovereenkomsten met zorginstellingen en vanuit de WMO.
Wij willen voor onze cliënten een tuinkamer realiseren. Kijk hier https://www.maex.nl/initiatieven/zorgboerderij-oliehoek/ voor meer informatie en de doneerbutton!

Stichting
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek (VZO) werft fondsen om de boerderij te voorzien van speciale hulpmiddelen. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen helpen door geld, diensten en materiaal te doneren. Alle schenkingen dragen bij aan de kwaliteit van de dagbesteding.

Wie de Stichting wil ondersteunen kan een donatie overmaken op IBAN-nummer NL93RABO0325214840 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. De Stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom vrijgesteld van schenkbelasting. Ook donateurs mogen hun gift aftrekken van hun belastbaar inkomen.

Documenten
Beleidsplan Stichting VZO 2018
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2017
Beleidsplan Stichting VZO 2017
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2016
Beleidsplan Stichting VZO 2016
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2015
Beleidsplan Stichting VZO 2015