Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek (VZO)
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek (VZO) werft fondsen om de boerderij te voorzien van speciale hulpmiddelen. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen helpen door geld, diensten en materiaal te doneren. Alle schenkingen dragen bij aan de kwaliteit van de dagbesteding.

Wie de Stichting wil ondersteunen kan een donatie overmaken op:

Rekeningnummer: NL93RABO0325214840 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek.

De VZO is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom vrijgesteld van schenkbelasting. Ook donateurs mogen hun gift aftrekken van hun belastbaar inkomen.

Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
PR functionaris:


S. Oliehoek
P. Toet
N. Alblas

Postadres:

Raaphorstlaan 20,
2245 BJ Wassenaar
stichtingvzo@gmail.com

KVK nr.


54119294

* De VZO volgt de regelgeving van de rijksoverheid aangaande
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Documenten
Beleidsplan Stichting VZO 2021
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2020
Beleidsplan Stichting VZO 2020
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2019
Beleidsplan Stichting VZO 2019
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2018