Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek (VZO)
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek (VZO) werft fondsen om de boerderij te voorzien van speciale hulpmiddelen. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen helpen door geld, diensten en materiaal te doneren. Alle schenkingen dragen bij aan de kwaliteit van de dagbesteding.

Wie de Stichting wil ondersteunen kan een donatie overmaken op:

Rekeningnummer: NL93RABO0325214840 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek.

De VZO is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom vrijgesteld van schenkbelasting. Ook donateurs mogen hun gift aftrekken van hun belastbaar inkomen.

Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
PR functionaris:
Bestuurslid:

KVK nr.


S. Oliehoek
J.W.M. Hartman- Meijer
J.J.D. Verbeek
T.P.M. Veltman
Y. Penders

54119294

Postadres:

Raaphorstlaan 20,
2245 BJ Wassenaar
stichtingvzo@gmail.com
* De VZO volgt de regelgeving van de rijksoverheid aangaande
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Documenten
Beleidsplan Stichting VZO 2023
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2022
Beleidsplan Stichting VZO 2022
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2021
Beleidsplan Stichting VZO 2021
Sociaal en Financieel Jaarverslag 2020